Jiří Žáček 

autorské stránky

Proč se vždycky urodí víc Nezvalů, Seifertů,
Halasů, Holanů a Hrubínů než Šaldů?
Protože básnické múzy jsou mnohem půvabnější,
než ježibaby teorie.

Z recenzí a článků

Jiří Žáček
Cenzura: existovala? existuje? bude existovat?

Vzhledem k tomu, že jsem začal publikovat v půli 60. let, bral jsem cenzuru jako samozřejmou součást literárního provozu. Dodnes nevím, zda u nás fungovala systémová cenzura, anebo osobní či skupinové likvidační strategie namířené proti lidem, kteří tak či onak překáželi držitelům moci. Mluví se o tzv. černých listinách zakázaných autorů, ale nikdy jsem takovou listinu neviděl, ani v letech, kdy jsem byl redaktorem nakladatelství Československý spisovatel. Možná měl takovou listinu šéfredaktor či ředitel, možná byla imaginární. A možná měli své osobní černé listiny všichni šéfové všech vydavatelství, divadel, rozhlasu a televize a ovšem i kádrováci všech sort. Co bylo předmětem cenzurních zákroků? Ve většině případů jistě ne literární texty či díla, ale jejich autoři za občanské postoje. Tzv. následná cenzura, která se zabývala texty již publikovanými, naučila většinu spisovatelů autocenzuře.

Jako autor jsem si ověřil, že za normalizace se zakazovaly i básně, nemusely být ani příliš kontroverzní, podezření vzbuzoval i čistý humor. Příklad: v 80. letech jsem publikoval v Dikobrazu a Kmenu sérii veršovaných humoresek a parodií, a jak mě informoval známý, který měl jakýsi kontakt na ÚV KSČ, „soudruzi se na mě zlobili“. Patrně nacházeli satiru na poměry i tam, kde nebyla. Když mi roku 1982 vyšla humoristická knížka Okurková sezóna, nejhorlivější člen ÚV nechal rozmetat sazbu mé knížky aforismů, připravené k vydání v Mladé frontě. Nebyl však jen bdělý ÚV KSČ, bdělí likvidátoři působili i v guberniích. Někdy v 80. letech uvedl mladý herec Zdeněk Mahdal na učilišti v Rokycanech pásmo z mých epigramů a nějaký místní horlivec ho udal, že kazí mládež protisocialistickými srandičkami; začala ho vyšetřovat StB a teprve když se vyšetřovatel informoval na všemocném ÚV, bylo mu řečeno, že podezřelé texty vyšly v oficiálních časopisech, takže o nějaké diverzi nemůže být řeč. Ano, horliví blbci okresního formátu pravděpodobně napáchali mnohem víc zvěrstev než ti krajští nebo ti z ústředí. Mimopražští disidenti by asi mohli vyprávět.

Paradoxní zkušenost mám s komedií Ptákoviny podle Aristofana, kterou jsem psal na výzvu šéfa činohry Národního divadla prof. Milana Lukeše v roce 1988 jako aktualizaci slavných Aristofanových Ptáků. Hra měla premiéru v červnu 1989, a jak jsem při premiéře viděl na vlastní oči, soudruzi se zlobili i tentokrát. Pokusili se hru, na kterou lidé chodili jako na parodii reálného socialismu, stáhnout z repertoáru, ale proti tomu se postavilo Národní divadlo, a tak se komedie hrála až do prosince 1989, kdy byla vyřazena z programu - údajně proto, že ji publikum vnímá jako parodii Sametové revoluce. To by nevymyslel ani Jára Cimrman! Byla to cenzura, anebo nějaká osobní vendetta nového vedení činohry ND? Jediné vysvětlení, které mě napadá, je z rodu spikleneckých teorií, proto je ani neuvádím. A hlavně už mě to nezajímá.

A jak je to s cenzurou dnes? Asi bude záležet na tom, jak budeme cenzuru definovat. Věřím, že systémová cenzura neexistuje, ale jsou redaktoři či jejich šéfové, recenzenti, autoři literárně historických učebnic a slovníků, členové grantových komisí atp., kteří uplatňují cenzurní manýry proti autorům jiného politického vyznání, popř. proti autorům, kteří se „provinili“ tím, že si dovolili publikovat v době, kdy jiní byli zakázaní, anebo si dovolí mít jiný názor na minulost a přítomnost, než se dnes nosí. Své by o tom mohl říci Michal Černík, těsně předlistopadový předseda Svazu spisovatelů, který se prokazatelně snažil vracet do literatury řadu zakázaných autorů, nebo Jaroslav Čejka, který se pokoušel o totéž během svého několikaměsíčního působení v ÚV KSČ, anebo třeba Karel Sýs, na něhož bývalí vrtichvosti uspořádali mnohaletou štvanici, jež by se dala nazvat „Kopněte si do Sýse“; spojenými silami dosáhli toho, že mnoho knihkupců odmítalo a patrně dodnes odmítá prodávat Sýsovy knihy. Příznačné je, že horlivými lustrátory jsou nejčastěji lidé, kteří mají sami máslo na hlavě. Staletá zkušenost: vlastní hříchy nejsnáze zakryjeme mravním rozhořčením nad hříchy svých bližních.

Nemluvím pouze hypoteticky. V 90. letech mi jistá redaktorka rozhlasu sdělila, že jsem u nich na černé listině, ale kdybych to chtěl zveřejnit, ona to z pochopitelných důvodů popře. Proč mi to tedy říkala? Aby mě pobavila? Bral jsem to jako český folklór; kdo by se zabýval paranoiky, kteří si kompenzují mindrák nebo špatné svědomí inkvizičními úlety? Ale myslet si, že cenzura musí být nutně ideologicky motivovaná, by bylo naivní. Vsadím hlavu, že horlivý katolík v TV redakci bude zvát před kameru častěji katolické souvěrce, než neznabohy, že člověk s chorvatskými kořeny bude v grantové komisi přehlížet či likvidovat žadatele se srbskými předky atd.

Kromě toho existuje i cenzura mlčením, která je u nás patrně nejrozšířenější. A nedokazatelná - každá redakce snadno obhájí soustavné přehlížení díla toho či onoho spisovatele výrokem, že recenzují pouze díla, která považují za literaturu, přičemž co je plnohodnotná literatura, určují oni sami. Stejně nedokazatelné jsou osobní či světonázorové averze editorů literárně historických publikací, antologií a čítanek, případně snaha vyhovět dobovým tancům. V literárním provozu tak malého státu, jako je Česko, je prostě příliš mnoho autorů a příliš malý trh (jak říkal podivuhodný ministr Dobeš: hodně slimáčků a málo kapustičky), o financích nemluvě, proto je výhodnější stát se členem některého literárního bratrstva či nátlakové skupiny, která své borce všemožně podporuje proti konkurenčním skupinám (a tedy dehonestuje a cenzuruje konkurenci), než se záludnostmi omezeného trhu zápolit sám bez spojenců.

V širším smyslu je celá česká literatura likvidována (cenzurována) našimi nekulturními politiky, kteří na dotaci kvalitní domácí literatury přidělují čím dál méně financí ze státního rozpočtu, jako by chtěli vyhovět globalizačním trendům: proč podporovat českou literaturu, když ji stejně co nevidět převálcuje literatura světová? Možná nás ještě překvapí, jaké nečekané formy a rafinované mimikry na sebe může vzít cenzura v časech, o kterých si myslíme, že jsou svobodné.

(Text jsem psal jako příspěvek do ankety Ústavu pro českou literaturu ČSAV.)

Navigace

Tiráž

© 2004 Jiří Žáček • na stránkách jsou použity obrázky Adolfa Borna, Jiřího Slívy, Zdenka Seydla, Lucie Dvořákové, Jiřího Žáčka, Aloise Mikulky, Jiřího Jiráska a dalších autorů z knížek Jiřího Žáčka • webdesign © 2004 AVAS s.r.o. • správce stránek Vít Novák • Uvedená práce, jejímž autorem je Jiří Žáček, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko.