Jiří Žáček 

autorské stránky

Nejnesnesitelnější ze všech lhářů jsou ti,
co mají pravdu.

Ukázky – dramata

Ani nejgeniálnější z dramatiků nevymyslí tak znamenité zápletky, tak přesvědčivý konflikt a tak nečekané rozuzlení jako život. Teoretické vzdělání nikomu neuškodí, ale daleko důležitější jsou pro každého dramatika otevřené oči a uši. A samozřejmě bystrá hlava.

kresba Adolfa Borna

Ptákoviny
podle Aristofana

(Úryvek ze závěru komedie)

Poté, co se okřídlení obyvatelé ptačí říše pod vedením výmluvného athénského povaleče Primabracha vzbouřili proti lidem i bohům, přichází z Olympu delegace, aby s ptáky vyjednala mír. Anebo aby jim předala vládu nad světem?

Shůry sestupují olympští poslové: Poseidón s trojzubcem, Héraklés s kyjem a Triglav s mávátkem.

Primabrachos

Vítejte u nás v mrakoptakohradu!
Poseidón! Héraklés! A tenhle třetí vzadu…?

Poseidón

pohrdavě

Barbarský Triglav. Zpustlý povaleč,
jenž neovládá ani naši řeč!

Triglav

dotčeně

Jebem ty boga!

Poseidón

nechápavě

Cože?

Primabrachos

Carpe diem –
oběd se peče!

Hérakles

k Poseidónovi

Mám ho bacit kyjem?

Poseidón

Chovej se slušně! Jako diplomat!

Hérakles

větří

Cítíš tu vůni? Sákryš, já mám hlad!

Poseidón

k Primabrachovi

Mám s vámi sjednat mír dle jediného bodu,
ať žádná strana z něho nemá škodu.
Nám patří nebe – a vám ovzduší.
To naše zájmy nijak neruší.

Primabrachos

Souhlasím! Oukej! Ušetřím vás pádu,
pokud mně Zeus předá světovládu!
Zajistím za to dozor u lidí,
ať při obětech bohy nešidí!

Poseidón

Neblázni, chlape! Jsme snad idioti?
Předat vám vládu nad světem? Jsem proti!

Hérakles mezitím nakukuje za scénu, čmuchá, olizuje se.

Hérakles

Nedělej s mírem drahoty!
já bych ji předal.

k Triglavovi

A co ty?

Poseidón

k nebesům

Demokracie, cožpak je to zdrávo,
že každý hňup má hlasovací právo?
Když rozhoduje pařez bez hlavy,
mám o svět vážné obavy…

Triglav

vzpurně

Boli me kurac!

Poseidón

znechuceně

Co to mele?

Hérakles

Souhlasí se mnou. Proč mít nepřátele?
Jsem realista – myslím dopředu!

zavětří

Není už náhodou čas k obědu?

Poseidón

pohoršeně

Ty za kus žvance klidně prodáš tátu!
Chceš zbavit Olymp jeho majestátu?
Zahodit dědictví? No? Možná že
ti Zeus jednou všecko odkáže!

Primabrachos

k Héraklovi

Nenech se tahat za fusekli, hochu!
Jsi přece bastard! Zauvažuj trochu –
i kdyby chtěl ten božský záletník,
ty nemáš nárok ani na pětník!

Hérakles

pohrozí k nebi kyjem

Krkavčí otec! Nevděčníku Die,
přijde tě draho tahle komedie!

k Primabrachovi

Diovo žezlo? To ti můžu dát!

pohrozí kyjem Poseidónovi

Poseidón taky souhlasí – a rád.

Poseidón

vystrašeně

Když jinak nedáš… Podrobím se síle,
když si to žádá historická chvíle…

Primabrachos

Mám ještě podmínku! Chci za ženu
Diovu milenku – tu slavnou Vladěnu!

Hérakles

bujaře

Máš ji mít! Proč ne? Vidíte ho, dědka?
K čemu ti bude exkluzivní štětka?

Primabrachos

Což dědek nemá právo na choutky?
Aspoň jí budu čechrat peroutky!

Poseidón

A já jsem proti!

Hérakles

výhrůžně

Komu není rady…
Vzpomeň si na ty hrůzy z Íliady!
Na tristní konce, když se pro ženskou
neshody řeší silou vojenskou!
Přestaň už blouznit! Dneska není kdysi –
doba si žádá jisté kompromisy!
Rozhodne Triglav!

pohrozí Triglavovi kyjem

No tak! Řekni ne –
a výprask, drobečku, tě nemine!

Triglav

žalostně

Joj, ajme meny! Kuku, lele!

Hérakles

No proto! Vidíš – myslí ti to skvěle!

Triglav

Najprije skoči, pa onda reci hop!

Poseidón

k nebesům

Ó mocný Die, kopají ti hrob!

k Triglavovi

Jen kvůli tobě bude Olymp v srabu!

Triglav

vzpurně

Jebem ty majku, oca, deda, babu…

Hérakles

překřikuje Triglava

Triglav je taky pro!

Triglav

pokračuje v klení

… svekrvu, svekra, strica, tetku, ujca, ujnu,
šogora, šogoricu, pašenoga, čukundeda,
čukunbabu, unuka, unuku, pobratyma, posestrimu…

Hérakles

k Triglavovi

Kuš! Tak už dost!

k Primabrachovi

Máš světovládu i tu fešnou kost!

k publiku

Odpůrce válek nemá na vybranou –
když běží o mír, i čest musí stranou!

Primabrachos

Budiž mír! Sláva, bozi vznešení!
Mohu vás uctít skromnou pečení?

ke kuchařům

Kuchtíci, alou! Hoďte sem to menu!

Kuchaři přinášejí pečeného krocana, porcují ho a rozdávají hostům. Přichází Primabrachův přítel Doufalion.

Doufalion

Nechybí vám tu víno, zpěv a ženy?

Hérakles

Máš pravdu, chlape! Teď nám ke štěstí
schází jen špetka božských neřestí!

Primabrachos luskne prsty a na scénu vtančí ptačí hostesky s amforami, chichotají se, objímají hodovníky a nalévají jim do pohárů.

Hérakles

k Primabrachovi

Jak se tak dívám na ty ptačí krásky,
přišel čas uvést čarodějku lásky.
Bohyně hadr – ať to přeženu…

k Triglavovi

Triglave, skoč a přiveď Vladěnu!

Triglav s plnou pusou vstane a odběhne.

Hodovníci

zpívají

Hrdina není vybíravý,
na recepcích si tuží zdraví.

Hérakles

Nejdřív se najím, vytrávím,
a pak jdu válčit s bezprávím!

Zazní nebeské fanfáry. Shůry se snáší Vladěna v doprovodu Triglava.

Ceremoniář Dudek

Dopijte číše, utřete si huby!
Naladit úsměv, pěkně vypnout hruď!
Nadešla chvíle myslet na zásnuby!
Ó ptačí plémě, požehnáno buď!

Sbor

Šťastné zítřky začaly už včera!
Nastává nám tisíc tučných let!
Sláva! Vivat Velká ptačí éra!
Ptačí ráj to napohled!

Hérakles

k Primabrachovi

Tak co jí říkáš?

Primabrachos

Co by! Jenom zírám,
zvlášť přihlédnu-li k proporcím a mírám!
Fatální baba! Žíně! Prostě kus!

Hérakles

Dobře sis vybral. Ty máš, chlape, vkus!

Primabrachos

sám pro sebe

Vnady jsou vnady – časem ztratí cenu…
Vždyť si ji beru hlavně kvůli věnu.
Vyžením přece strašný Diův blesk,
zbraň, která zvýší moji moc i lesk!

Ptačí hostesky převlékají Primabracha do svatebního. V mumraji se motá fotograf s aparátem. Dudek přivádí ženicha a nevěstu do popředí.

Fotograf

Vyletí ptáček! Uhněte mi stranou!

Dudek

Cítíte Zemi radostně se chvět?
Když vládce světa slaví svatbu s pannou,
v tu chvíli jásá celý ptačí svět!

Spojí ruce ženicha a nevěsty.

Vidíte? Došlo ke splynutí duší!
Polibek! Ten váš sňatek zpečetí!

Primabrachos líbá Vladěnu.

Milujte se a množte, jak se sluší!
Ať vám to vydrží pár století!

Sup

Jásejte, ptáci!

Ptáci

Sláva!

Dudek

A jste svoji!
Jsi její muž a ona tvoje choť.
Buďte si věrní v rozkoších i v boji!

Primabrachos

A je to!

Vladěna

vilně

Hele, ptáku – tak už pojď!

Primabrachos

Miláčku, zvu tě na svatební cestu!

k ptákům

A vás tu radši zamknu za mříže…

Spustí mříž, která uzavře scénu jako klec, a zamkne ji.

ať žádná zkáza neuškodí městu.
A pošleme vám pozdrav z Paříže!
Kdo žije v kleci, chráněn pevnou mříží,
ví, co je štěstí, co je idyla.
Je v bezpečí a nic mu neublíží…

k publiku

Svoboda by je zabila!

Ženich a nevěsta odcházejí, zatímco ptáci zděšeně okukují mříž. Jen ptačí sbor disciplinovaně zazpívá.

Sbor

Radostně a volně se nám dýše!
Zahnali jsme bouře psot a slot!
Šťastná, požehnaná ptačí říše!
Šťastný, požehnaný ptačí rod!

kresba Adolfa Borna

Navigace

Tiráž

© 2004 Jiří Žáček • na stránkách jsou použity obrázky Adolfa Borna, Jiřího Slívy, Zdenka Seydla, Lucie Dvořákové, Jiřího Žáčka, Aloise Mikulky, Jiřího Jiráska a dalších autorů z knížek Jiřího Žáčka • webdesign © 2004 AVAS s.r.o. • správce stránek Vít Novák • Uvedená práce, jejímž autorem je Jiří Žáček, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko.